Cómo llegar

La salida está ubicada en el «Pavellò Primer d’Octubre«, C/ d’Enric Genescà i Cortès, 8 de Matadepera.