Cómo llegar

La salida está ubicada en el “Pavellò Primer d’Octubre“, C/ d’Enric Genescà i Cortès, 8 de Matadepera.